Oficiální informační portál Volary

Logo

Ceník služeb

Výpůjční lhůta

 

  • výpůjční lhůta knih je šest týdnů (tj. 42 dní), u periodik 1 týden
  • výpůjční lhůta čtečky elektronických knih 2 týdny

 

Bezplatné služby

 

  • základní výpůjční služby z vlastního fondu
  • INTERNET
  • meziknihovní výpůjční služba z knihoven a institucí na území České republiky - čtenář hradí pouze úhradu nákladů za vytvoření kopie nebo dopravu
  • záznamy na informační prameny a jejich rezervování
  • oznámení čtenáři o výpůjčkách MVS
  • prodloužení výpůjční lhůty na požádání čtenáře
  • poradenská služba
  • bibliograficko-informační služba

 

Placené služby


Registrace na jeden rok


Dospělí 80,- Kč

Děti do 15 let, studenti, důchodci 40,- Kč

Důchodci nad 70 let zdarma


Půjčení čtečky elektronických knih - vratná záloha za půjčení 1000,- Kč


Poplatky


Vydání průkazu zdarma, při první ztrátě nebo poškození 20,- Kč

při každém dalším vydání 50,- Kč


Ztráty


Ztráta či poškození knihy cena + 50,- Kč

Ztráta nebo poškození periodika cena + 50,- Kč

Ztráta nebo poškození zvukového dokumentu cena + 100 Kč                                                                                     

Ztráta nebo poškození čtečky elektronických knih se řídí smluvním vztahem při realizaci výpůjčky

Poškození čárového kódu 20,- Kč


MVS


Vyřízený požadavek MVS - úhrada nákladů za vytvoření kopie nebo dopravu 50,- Kč


TISK


Černobílé tištěné výstupy ze sítě 5,- Kč

Barevné tištěné výstupy ze sítě 10,- Kč


Upomínky


Jestliže čtenář vypůjčené informační prameny nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Pro vybírání poplatků je rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky.

Při nedodržení výpůjční lhůty (6 týdnů) bude čtenář ústně upozorněn bez účtování poplatku

( I. upomínka).

II. písemná upomínka   20,- Kč po uplynutí 55 dnů od data vypůjčení

III. písemná upomínka  30,- Kč po uplynutí 70 dnů od data vypůjčení

IV. písemná upomínka  50,- Kč po uplynutí 84 dnů od data vypůjčení 


Čtečka elektronických knih 10,- Kč za každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta.