Oficiální informační portál Volary

Logo

Volarské slavnosti dřeva

19. - 20. 8. 2023

PROGRAM

Přihláška na Volarské slavnosti dřeva 2023

Pro další informace na tel. čísle: 602 194 852

Volarské slavnosti dřeva už mají i v povědomí široké veřejnosti svou neodmyslitelnou tradici. Tato dvoudenní kulturní akce, pořádaná na volarském náměstí, za účasti minimálně 20ti hostů ze zahraničí a 20ti hostů z naší republiky má jako hlavní cíl prohlubování a upevňování spolupráce v kulturní, společenské a sportovní oblasti, prohlubování a upevňování i přeshraničních mezilidských vztahů a odbourávání jazykové bariéry při již výše zmíněných aktivitách určených pro širokou veřejnost.

Volarskými slavnostmi dřeva připomínáme všem návštěvníkům, kteří se k nám sjíždějí z celé republiky, z Německa i z Rakouska dávnou historii našeho města a to je práce se dřevem. Každoročně zde předvádí několik desítek řemeslníků stará, některá již téměř zapomenutá, řemesla. A že je o tuto akci, kterou pravidelně pořádáme předposlední srpnový víkend, čím dál větší zájem, dokazuje stále se navyšující počet řemeslníků ochotných zde předvádět své umění a stále narůstající počet návštěvníků. Při této akci bychom potřebovali aby bylo naše město nafukující, neboť v průběhu slavností Volary navštíví minimálně tři tisíce návštěvníků.

Největším důkazem tomu je jistě náš rekord v počtu účastníků slavností v dřevěné obuvi, který jsme do programu zařadili v roce 1998, v tomto roce nám pelhřimovská agentura Dobrý den potvrdila rekord se 111 účastníky. Každoročně se počet těchto nadšenců zvyšuje a při posledních slavnostech, v roce 2003 mezi nás přišlo 242 "odřevákovaných" lidí a dokonce i jeden pes.

Další částí programu je mezinárodní zábavná sportovní soutěž o putovní dřevák. V pěti disciplínách soutěží s naším sportovním družstvem čtyřčlenná družstva z partnerských měst z Rakouska a Německa. Tato mezinárodní soutěž, Šumavský bál pod širým nebem, pokus o překonání již vytvořeného rekordu, lidový trh a předvádění starých řemesel jsou pravidelnou součástí programu. Ale každý rok jsou slavnosti dřeva i přínosem společenským. Např. vysvěcení a zavěšení tří nových zvonů do věže kostela sv. Kateřiny, přijetí praporu města, insignií města, otevření nového dětského hřiště apod.

V roce 2020

Bohužel kvůli epidemiologické situaci nemohli Volarské slavnosti dřeva proběhnout.

V roce 2019

Slavnosti poprvé organizovalo Kulturně informační centrum Volary pod vedením ředitele Jaroslava Pulkrábka. Začalo se v sobotu zahájením, při písničce Láska v housce si dokonce na pódium přizvala volarské děti. Program pokračoval pečením chleba, housek, placek a pravých volarských koláčů v muzejní peci, v poledne hrál V-band ZUŠ Volary, probíhala dřevorubecká show Euro Jack, aby s úderem druhé hodiny odpolední přišla Mezinárodní zábavná soutěž O putovní dřevák. Ta pro letošní rok přinesla změnu jedné disciplíny, kdy tradiční šplh nahradilo zatloukání hřebíků na čas. Oproti loňským dvěma týmům se sešly hned čtyři a k zásadní změně došlo u domácích. Volarské totiž reprezentovali starosta Vít Pavlík, radní a ředitel školy Petr Horálek, tajemník úřadu František Pokorný a ředitel KIC Jaroslav Pulkrábek. Vítězem soutěže se stal Perlesreut, a tak se Putovní dřevák podruhé za sebou stěhuje do Bavorska. Stříbro patří domácím, bronz putuje do Walernu an der Tratnach a čtvrtí byli radní z Walernu im Burgenland. Netolická pětka a Doubravanka hrála na tržišti, dětský hrad, aqua zorbing a zajímavá skákadla v parku u autobusového nádraží patřily dětem, stejně jako u hotelu Bobík lezecká stěna a fotbálek. Na náměstí vystupovala folková skupina Bonsai č. 3, po ní návrat do šedesátek se zpěvákem Karlem Kahovcem a sobotní večer zakončila skupina Parkán a ohňostroj. Muzeum pak patřilo divadelním pohádkám, park romské kapele.

V neděli ráno slavnosti započali pohádkou v muzeu, na náměstí tanečním vystoupením souboru Roma Star a ukázkou práce dřevorubců z Mimoně. Po jedenácté hodině se konal tradiční pochod v dřevácích. Díky všem zúčastněným se po devíti letech podařil překonat rekord a po náměstí tak pochodovalo 310 lidí ve dřevácích.

Rekord padl a pan Vilém Doležal z agentury Dobrý den Pelhřimov konstatoval: „Dnes je pro vás velký den, Volaráci, neboť jste vytvořili nový rekord pochodujících lidí v dřevěné obuvi, který bude zapsán do České knihy rekordů. 

V roce 2018

Jubilejní 25. ročník Volarských slavností dřeva již začali v pátek 17. 08. hudebním vystoupením kapely Pilot Season´s. V sobotu proběhlo slavnostní zahájení s Ondřejem Rumlem. Návštěvníci si mohli poslechnout a shlédnout 11 hudebních skupin a interpretů (např. Kreyson, Parkán nebo Rozkrock), vybrat a zakoupit různé výrobky u 41 řemeslníků, a občerstvit se nebo ochutnat z nabídky 20 občerstvovatelů. V rámci slavností se mimo jiné křtila kniha MUDr. Laňka „Varhany na Volarsku“. Žehnalo se obrazu sv. Michaela restaurovaného Vladimírou Fridrichovou Kunešovou, který bude i nadále k vidění ve volarském kostele. Fandit jste mohli dřevorubecké soutěži Euro Jack nebo mezinárodní zábavné soutěži „O putovní dřevák“ - vítězové si letos dřevák odvezli do německého Perlesreutu. Znovu se návštěvníci pokoušeli o rekord v počtu nejvíce lidí pochodujících v dřevácích. Ale ani s druhým nejpočetnějším letošním počtem 216 lidí překonán nebyl. Inspirovat vás mohlo exhibiční biketrialové vystoupení Ride Wheel . Děti se mohly vyzkoušet lezeckou stěnu a pobavit se u divadelního představení „Bajky“. 

V roce 2017

Již po dvacáté čtvrté si na náměstí lidé užili tradiční slavnosti, poprvé na novém náměstí. Znělka města, a úvod Miroslava Mareše moderátora slavností, který tradičně moderuje, představil program a přivítal vzácné hosty, mezi kterými nechyběl Tomáš Jirsa senátor a starosta Hluboké nad Vltavou, Jan Zahradník, poslanec Parlamentu ČR, starostka města Martina Pospíšilová a místostarosta Ladislav Touš, dále radní a zastupitelé města, kteří byli slavnostem účastni. Po noční deštivé vichřici jsme se obávali jak to bude ráno a též díky našim hasičům se vše zvládlo a hlavně déšť ustal. Našim dobrovolným hasičům patří velký dík, za tím co my jsme spali oni již nad ránem měli na čtyři desítky zásahů. K tomu stihli pracovat ve stánku na tržnici a pomáhat při soutěži i pořadatelství. Pánové klobouk dolů a díky. Tradičně před devátou přichází na náměstí pan Volaran, který doprovází vzácné hosty. Letos na novém povrchu a vedle zajímavé kašny vyrostla tribuna, na které poprvé zazněla znělka města i jednolitý tón zubů pily břichatky to přeříznutím metru dřeva starostkou Martinou Pospíšilovou a hostem dne zpěvákem Markem Ztraceným slavnosti začali, kteří též dle tradice volarským mokem na dobré dva dny připili. V průběhu dne vyhrávala Netolická pětka na tržnici, Pepa Stross a syn, Spolektiv a sobotní den ukončila skupina Strahov a ohňostroj. Nechyběla soutěž O putovní dřevák, atrakce a dřevěný jarmark na náměstí. 

Druhý den tradičně pohádka, a pochod v dřevěné obuvi se snahou pokořit rekord, ale nevyšlo to novým náměstím klapalo 152 lidí v dřevácích a to nestačilo. Neděli zpestřila dvojice Lukáš Muller a Jan Šmíd v bikové exhibici, ve které Jan Šmíd přeskočil 125 cm vysokou překážku a vytvořil tak Český rekord.

V roce 2016

V tomto roce byly Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a Petrem Jablonským. * V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala tři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Perlesreut (Německo) a Volary. Vítězný putovní dřevák zůstal díky našemu družstvu ve Volarech. * Na slavnostech dřeva vystoupil Petr Jablonský, nechyběla dřevorubecká soutěž Eurojack. hudební vystoupení různého hudebního žánru, chůdaři, pohádka pro děti, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla, proběhla výstava svazu zahrádkářů. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky soubojů, střelby zbroje šermířů skupiny UTHER, mohli si vyzkoušet mobilní horolezeckou stěnu a mohli shlédnou lasershow, která byla pohledově směřována na tribunu. * Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 157. Přesto jsme vytvořili rekord nový a to nejvíc lidí v dřevácích na radnici.

V roce 2015 

Volarské slavnosti dřeva byly zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a Zdeňkem Izerem. V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala tři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Perlesreut (Německo) a Volary. Vítězný putovní dřevák si odvezl německý Perlesreut. Na slavnostech dřeva vystoupil Zdeněk Izer, Miro Šmajda, nechyběla dřevorubecká soutěž Eurojack, hudební vystoupení, kejklíř, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla, proběhla výstava svazu zahrádkářů a místních včelařů. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky soubojů, střelby zbroje šermířů skupiny UTHER, mohli si vyzkoušet mobilní horolezeckou stěnu a samozřejmě nechyběl ani ohňostroj. Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 209. Přesto jsme vytvořili rekord nový a to v běhu na 50 metrů v dřevěné obuvi, kterého se zúčastnilo 82 lidí, kteří danou trasu překonali v čase 59:00 vteřin.

V roce 2014 

Volarské slavnosti dřeva zahájila starostka města Martina Pospíšilová a Těžký Pokondr. V letošním roce v mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala tři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Perlesreut ( Německo) a Volary. Vítězný putovní dřevák zůstal již potřetí za sebou ve Volarech! Na slavnostech dřeva vystoupil Těžkej Pokondr, nechyběla pohádka pro děti i dospělé, dřevorubecká soutěž Eurojack, hudební vystoupení, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla, proběhla výstava svazu zahrádkářů a včelařů. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky soubojů, střelby zbroje šermířů skupiny UTHER, mohli si vyzkoušet aquazorbing a samozřejmě nechyběl ani ohňostroj. Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 191.

V roce 2013 

Konal se jubilejní 20. ročník slavností, které byly zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a členy kapely Turbo. V tomto roce se v mezinárodní zábavné soutěži utkala tři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Perlesreut ( Německo) a Volary. Vítězný putovní dřevák, díky našemu družstvu, zůstal ve Volarech jako v roce 2012. Na slavnostech vystoupila kapela Turbo, folková kapela, nechyběla dřevorubecká soutěž Euro Jack, hudební vystoupení v různém muzikantském žánru, nechyběla pohádka pro děti i dospělé, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla, proběhla výstava svazu zahrádkářů a včelařů. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky soubojů, střelby zbroje šermířů skupiny UTHER. Proběhl křest DVD Volarské slavnosti dřeva 1993 - 2012 a Páter Hovorka požehnal Volarskému minipivovaru. Sobota byla zakončena půlnočním ohňostrojem, který sklidil od diváků velké ovace. Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 201, zajímavostí v průvodu byl odřevákovaný Velorex. Jako kuriozita byl do České databanky rekordů zaregistrován "Největší dřevák vyrobený z kamene", který vytvořil a Městu Volary daroval kameník Richard Vondrášek z Lčovic u Čkyně.

V roce 2012

Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Vladimírem Hronem. V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala čtyři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen, Perlesreut ( Německo) a Volary, vítězný putovní dřevák po čtyřech letech zůstal díky našemu družstvu ve Volarech. Na slavnostech dřeva vystoupil Vladimír Hron, nechyběla pohádka pro děti i dospělé, country kapela, dřevorubecká soutěž Euro Jack, hudební vystoupení, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla, proběhla výstava svazu zahrádkářů a včelařů. Návštěvníci mohli obdivovat kuchařské umění Petra Stupky, shlédnout ukázky soubojů, střelby zbroje šermířů skupiny UTHER a samozřejmě v sobotu nechyběl ani půlnoční ohňostroj. Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 202 a jedna kobyla Rozárka.

V roce 2011

Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Martinem Dejdarem. V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala čtyři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen, Perlesreut ( Německo) a Volary, vítězný putovní dřevák si odvezlo družstvo z Perlesreutu. Na slavnostech dřeva vystoupil Martin Dejdar s hereckými kolegyněmi Kristýnou Leichtovou a Marií Doležalovou, nechyběla pohádka pro děti i dospělé, fakír, kouzelník, kejklíř, dřevorubecká soutěž Euro Jack, hudba, vystoupení volarských tanečních skupin, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla a samozřejmě v sobotu nechyběl půlnoční ohňostroj. Byla pokřtěna nová znělka Města Volary „Volarské maestoso“. Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 198.

V roce 2010 

Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Zdeňkem Izerem. V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala čtyři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen, Perlesreut ( Německo) a Volary, vítězný putovní dřevák si odvezlo družstvo z Perlesreutu. Na slavnostech dřeva vystoupil Zdeněk Izer, nechyběli chůdaři, klaun, šermířská pohádka, mistr světa ve hře na pilu, dřevorubecká soutěž, taneční skupina, hudba, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla. Samozřejmě v sobotu nechyběl půlnoční ohňostroj. V letošním roce mohli občané v pátek navštívit koncert Aleše Brichty, který se konal na volarském náměstí. V rámci slavností byla pokřtěna nová insignie Města Volary. Zároveň byl pokřtěn nový propagační materiál Volarské pozoruhodnosti. Na náměstí jsme mohli sledovat umění řezbáře a sochaře Ivana Šmída, který pro naše město ze dřeva „vyřezal“ tři sochy králů ke svaté trojici, kterou vytvořil v roce 2009. V tomto roce překonali jsme dřevácký rekord z roku 2003 (242 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 263.

V roce 2009 

Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Alešem Brichtou. V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala čtyři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen, Perlesreut ( Německo) a Volary, vítězný putovní dřevák si odvezl Wallern an der Trattnach. U příležitosti 650 let od první písemné zmínky o Ondřeji z Volar byla pokřtěna kniha Volarské letokruhy, která je vydaná v 650 výtiscích. Zároveň byl zahájen prodej kalendáře pro rok 2010, který obsahuje kresby Volar Dr. Jana Chaloupka, sady 12 pohlednic „Volary na starých fotografiích", triček a odznáčků s motivem volarské vlajky. Na slavnostech dřeva vystoupil Aleš Brichta se skupinou TRIO, nechyběla hudba a to jak středověká, tak i současná, pohádka, kejklíř, fakír, Biketrial show, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla. Proběhlo setkání Ondřejů a samozřejmě v sobotu nechyběl půlnoční ohňostroj. V tomto roce si mohli občané v pátek zasoutěžit v kouření doutníku na délku popela a shlédnout Toulky starou Šumavou pod širým nebem. Dřevácký rekord v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme opět nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo „pouze" 147. 

V roce 2008 

Proběhl již jubilejní 15. ročník Volarských slavností dřeva. V tomto roce slavnosti zahajovala starostka města Martina Pospíšilová společně s panem Daliborem Gondíkem. Vystoupila zde kapela Hamleti ve složení - Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Weremberk a Hardi Marzuky. Měli jsme rovnou křty dva. Jako první byla pokřtěna Volarská zlatá - je to hořká lihovina s velmi příjemnou chutí a zároveň první originální výrobek Města Volary. Jako druhá byla pokřtěna kniha nesoucí název Volary - vlídná tvář Šumavy. Po několika letech jsme opět získali putovní dřevák a to díky našemu soutěžnímu družstvu složeného z pana Jana Michalčáka, Miroslava Trosta, Jana Havlíka a Petra Badnárika. Tento dřevák byl vytvořen panem Radkem Amlerem, původní putovní dřevák si v roce 2007 odvezlo družstvo z Waldkirchenu, které ho vyhrálo potřetí. Dřevácký rekor v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Nadšenců obutých do dřeváků přišlo "pouze" 138, ale byl vytvořen nový rekord a to "Nejdelší řada z dřeváků" z celkovým počtem 119 párů. 

V roce 2007

Na Volarských slavnostech dřeva bylo pokřtěno volarské pivo, křtu se zúčastnili významní hosté, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, který se stal zároveň i kmotrem tohoto výtečného moku a starosta města Prachatice Ing. Jan Bauer.

V roce 2003 

Starosta města předával partnerským městům a váženým hostům, mezi kterými byl i hejtman Jihočeského kraje, klíč „od brány“ Volar. Klíč - z dílny Mgr. Svatopluka Vokurky – vysoustružený z ořechu a ozdobený stříbrem, který je symbolem opravdového partnerství a přátelství, nechává naše město otevřené nejen pro široké společenské, kulturní a sportovní dění. Dalším překvapením slavností byl „Zlatý déšť“, při kterém z oblaků „napršelo“ 2003 čokoládových dukátů. To byl projev díků našim volarským mistrům Evropy Barboře Míkové a Robertu Pročkovi, v rybolovné technice. V roce následujícím na zlatou příčku dosáhli opět. V roce 2005 byli tito sportovci vyhlášeni čestnými občany města za zlaté medaile z mistrovství světa.