Oficiální informační portál Volary

Logo

Služby

  • Půjčování beletrie a naučné literatury
  • Půjčování zvukových dokumentů 
  • Prezenční přístup k fondům regionální literatury 
  • Automatizovaný výpůjční protokol 
  • Meziknihovní výpůjční služba 
  • Rezervace knih a časopisů 
  • Půjčování z široké nabídky časopisů a přečtení si denního tisku
  • Přístup k Internetu zdarma 
  • Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro děti a dospělé
  • Půjčování čtečky elektronických knih 

V prostoru půjčovny jsou i studijní místa, kde může každý čtenář pracovat s dokumenty, které knihovna půjčuje pouze prezenčně.